Meny

Lønn

Lønn er den betaling en medarbeider får for å jobbe. Lønn utbetales vanligvis hver måned og består som regel av en grunnlønn pluss eventuelle tillegg.

Bruttolønn og nettolønn

Bruttolønn er den lønnen man får før skatt og andre diverse kostnader, som for eksempel lunsjkostnader, er trukket fra. Nettolønn er den lønnen man får utbetalt på konto, når skatt og kostnader er trukket fra.

Fastlønn og timebasert lønn

Den lønnen en arbeiderstaker mottar kan være fast, som vil si at man får en fast årslønn eller månedslønn. Dette gjelder ofte dersom man arbeider fulltid, eller hvis man har en viss stillingsprosent.

Man kan også få en timelønn, og få utbetalt lønn ut ifra hvor mange timer man arbeider den enkelte måned, som ofte gjelder for de som er deltidsansatt med varierende arbeidstid og arbeidsmengde.

Det kan også være vanlig å få en fast lønn i måneden, for å deretter å få utbetalt ekstra for overtidsjobbing og provisjon.

Lønnsslipp

Ved utbetaling av lønn skal arbeidsgiver gi deg lønnsslipp som beskriver lønn, skattetrekk og eventuelt andre fratrekk. Får du ikke dette, må du ta det opp med arbeidsgiveren din.

Når utbetales lønnen?

Hvis ikke annet er avtalt skal det foretas lønnsutbetaling minst to ganger i måneden. I Norge er det vanlig at det avtales lønnsutbetaling én gang i måneden. Tidspunkt for lønnsutbetaling skal stå i arbeidsavtalen.