Meny

Ulike ordninger

Fastlegeordning

Alle innbyggere har rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Det er til denne fastlegen man først skal henvende seg hvis man blir syk. Fastlegen har plikt til å hjelpe sine egne pasienter før andre. Det er fastlegen som henviser pasienter videre til spesialisthelsetjenesten. Her kan man bytte fastlege og finne annen viktig informasjon om helse: https://helsenorge.no

Legen har taushetsplikt og kan ikke fortelle til noen andre det pasienten og legen har snakket om, uten at pasienten godkjenner det.

Apotek

Apotekene selger medisiner og kan også gi helseråd og råd om bruk av ulike legemidler. De fleste medisiner får man bare kjøpt på apotek. Noen legemidler, som for eksempel milde smertestillende medisiner, kan du også kjøpe i matbutikker eller på bensinstasjoner. Prisene kan variere fra apotek til apotek, og fra butikk til butikk.

Mange legemidler er reseptbelagte. Det betyr at du ikke får kjøpt dem uten først å ha snakket med legen. Legen må skrive en resept der det står hva slags medisin du skal ha, og hvordan den skal brukes.

Medisiner på blå resept

Dersom du har en alvorlig og langvarig sykdom, kan du få legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept. Når du får en medisin på blå resept, betyr det at du ikke betaler alt det medisinen koster. Du betaler bare en egenandel, mens staten betaler mesteparten av kostnadene.

Egenandelen til medisiner på blå resept teller sammen med egenandeler hos lege for å få frikort.

Tannlege

Barn og unge blir kalt inn til jevnlige tannkontroller fram til de er 18 år gamle. Det offentlige betaler for denne tannlegebehandlingen. Ungdom mellom 18 og 20 år betaler 25 prosent av kostnadene til tannbehandling, mens det offentlige betaler 75 prosent. Voksne over 20 år betaler vanligvis full pris for tannlegebehandlinger. Voksne må selv oppsøke en privat tannlege, og det er vanlig å gå til kontroll hos tannlegen én gang i året.

Hvis et barn eller en ungdom trenger tannregulering, må foreldrene betale en egenandel for dette.

Sykehus

Det er gratis å ligge på sykehus. Alle kostnader til behandling, opphold og mat dekkes av det offentlige.

Du kan selv velge sykehus hvis innleggelsen er planlagt på forhånd. Det kan være forskjellig ventetid på behandling, så det kan lønne seg å sjekke på http://www.frittsykehusvalg.no/.

Det fins også noen svært få private sykehus i Norge. Hvis du velger et privat sykehus, må du betale for behandlingen selv.

Poliklinisk behandling ved sykehus

Poliklinisk behandling betyr at du får behandling ved et sykehus, men at du ikke er innlagt på sykehuset. Du kommer til en timeavtale og reiser hjem når behandlingen er ferdig. Når du får poliklinisk behandling, betaler du en egenandel på samme måte som når du går til fastlegen eller til en legespesialist.

Legespesialist

En legespesialist er for eksempel en gynekolog, en hudlege, en øre-nese-hals-lege, eller en spesialist i barnesykdommer.

For å få time hos en legespesialist bør man ha henvisning fra fastlegen eller en annen allmennlege. Hvis man ikke har henvisning, må man betale en høyere egenandel.

Legevakt

Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. Ring 116117 for å komme i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. 

Legevakten er åpen om kveldene, nettene og i helgene når de vanlige legekontorene er stengt. Når man er på legevakten, betaler man en egenandel for behandlingen, og utgifter til materiell, prøver og liknende kommer i tillegg. Du bør sjekke hvor din nærmeste legevakt ligger.

Ambulanse

Hvis du trenger ambulanse, kan du ringe nødtelefonen 113. Da kommer du til ambulansesentralen. Det er viktig at du gir korrekt informasjon:

Hvem er du?
(navn, telefonnummer, hvor du ringer fra)

Hva har hendt?
(hvor mange er skadet, er det alvorlige skader osv.)

Hvor er du?
(nøyaktig adresse eller stedsangivelse)

Hvis du har registrert deg på Nød-SMS, kan du også sende SMS til 113. Det er viktig at du har registrert deg på forhånd.

NØD-SMS

Hvis du har registrert deg på www.nodsms.no kan du sende SMS til nødnumrene 110 (brann), 112 (politi) eller 113 (ambulanse).

Det er lurt å registrere seg allerede i dag - slik at du er klar til å sende nød-SMS en gang i framtiden dersom du plutselig trenger det!

Registrer deg for Nød-SMS:

https://nodsms.no

Mer om ulike helseordninger:

http://samfunnskunnskap.no/?page_id=513

Fritt sykehusvalg:

https://helsenorge.no/velg-behandlingssted/