Meny

Hjelemiddelsentralen

Hjelpemiddelsentralen har et overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler til funksjonshemmede i sitt fylke, og er et ressurs- og kompetansesenter for offentlige instanser og andre som har ansvar for å løse funksjonshemmedes problemer. 

Hjelpemiddelsentralen bistår kommuner, arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere med rådgivning, veiledning, opplæring og tilrettelegging. I tillegg har hjelpemiddelsentralen et forvaltningsansvar. Det innebærer å sikre at hjelpemidler som lånes ut tildeles etter folketrygdens regler og å styre økonomien omkring hjelpemiddelformidlingen.

Hva du som døv eller hørselshemmet kan få:

 • Høreapparat
  Dersom hørselstapet ditt er så stort at du trenger høreapparat, kan du få stønad til dette.
 • Tinnitusmaskerer
  Har du tinnitus (øresus) kan du ha nytte av tinnitusmaskerer. Les mer om tinnitus på www.tinnitus.no.
 • Samtaleforsterker
  Synes du det er vanskelig å høre i samtaler og møter? Du kan et samtalesett med sender og mottaker eller en samtaleforsterker med slynge eller hodetelefoner være til hjelp.
 • Varslingsutstyr
  Har du nedsatt hørsel eller er døv/døvblind kan du ha behov for varslingsutstyr, for eksempel ved brann, når noen ringer på dørklokka, når barn gråter eller når vekkerklokka ringer.
 • Lyttehjelpemidler til TV
  Har du nedsatt hørsel og trenger forsterkning for å høre TV kan en streamerløsning, halsslynge, lyttebøyle, stolslynge eller teleslynge kobles til din TV. Noen av disse løsningene kan også kobles til radio.
 • Streamer

Tolk- og ledsagerhjelp

Er du hørselshemmet, døv eller døvblind, kan du få tolk eller ledsagerhjelp. Les mer om tolketjenesten i NAV.

Hjelpemidler til skole

Barn og unge i barnehage, grunnskole, videregående skole og høyere utdannelse som har nedsatt hørsel, vil ofte være avhengig av hørselstekniske hjelpemidler for å ha fullt utbytte av sin skolegang og sine studier. Lydutjevningsanlegg i basisklasserommet med høyttalere, mikrofoner og teleslynge vil bedre skoledagen betydelig. Da kan man høre både lærer og medelever.

På turer og ved undervisning i andre rom på skolen finnes flyttbare løsninger der man tar med seg en høyttaler og mikrofoner eller et samtalesett med sender og mottaker. Hjelpemiddelsentralen i fylket der du bor kan informere mer om dette. Statped har bred kompetanse på området, og kommunens PP-tjeneste kan informere om hvordan man går frem for å få hjelp. 

Arbeid

Har du nedsatt hørsel og er i arbeid kan arbeidsdagen by på ekstra utfordringer. Å delta i møter, gjennomføre telefonsamtaler, eller å prate med kollegaer, kunder og samarbeidspartnere kan være ekstra krevende når du ikke hører godt. Varsling fra dørklokker, alarmer og vekkerklokker kan også være en utfordring. Det finnes hjelpemidler som kan gjøre arbeidsdagen din enklere og løse noen av disse utfordringene. Ved behov for hjelpemidler knyttet til arbeid, ta direkte kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral i fylket.

Kompetanse 

Hjelpemiddelsentralen har kompetanse om

 • funksjonshemninger og konsekvensen av dem
 • mulige løsninger på praktiske problemer
 • produkter som finnes på markedet
 • tilpasningsmuligheter
 • muligheter for reparasjon, vedlikehold og gjenbruk
 • tilrettelegging av det miljøet som hjelpemidlet skal brukes i, både i hjemmet, på skolen, i arbeid og fritid 

Det finnes en hjelpemiddelsentral i hvert fylke.

For oversikt og kontaktinformasjon: https://nav.no/hjelpemiddelsentral