Meny

NAV

NAV forvalter en tredel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.

NAV ble etablert 1. juli 2006. Kommunene og staten samarbeider om å finne gode løsninger for brukerne gjennom 456 NAV-kontor, i kommuner og bydeler. Kommunen og NAV har avtalt hva kommunale tjenester kontoret skal tilby. Tjenesteinnholdet i et NAV-kontor vil derfor variere fra kommune til kommune

Hva er tjeneste/tilbud?

Nav er et offentlig kontor som leverer mange ulike tjenester. Nav har blant annet ansvar for:

 • barnetrygd
 • kontantstøtte
 • sykepenger
 • dagpenger
 • uføretrygd
 • pensjon

Nav tilbyr også tjenester til de som ikke har jobb. Mange går på kurs som Nav betaler for, og målet med disse kursene er at deltakerne skal komme i jobb.

Hovedmålene til NAV er

 • flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad
 • et velfungerende arbeidsmarked
 • rett tjeneste og stønad til rett tid
 • god service tilpassa brukeren sine forutsetninger og behov
 • en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

For mer informasjon se https://nav.no

Velg “Finn svar på nav.no” for veiledning.

Eller "Finn ditt NAV-kontor"