Meny

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP)

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) er et landsdekkende behandlingstilbud for personer med en kombinasjon av nedsatt hørsel og psykisk lidelse.

Behandlingstjenestens målsetting er å sikre hørselshemmede, døve og døvblinde et like godt tilbud innen psykisk helsevern som den øvrige befolkningen.

Tjenesten består av en barne- og ungdomsenhet, en voksenenhet og en kompetanseenhet som driver med forskning og fagutvikling.

NBHP er en del av Oslo Universitetssykehus HF, et helseforetak som eies av Helse Sør-Øst. Sykehuset er landets største, med mer enn 20.000 ansatte.

NBHP samarbeider med regionsentrene i Bergen, Trondheim og Tromsø, som tilbyr behandling i sine respektive regioner. I helseregionen Sør-Øst er det NBHP som har behandlingsansvaret.

Lurer du på noe? Trenger du noen å snakke med?

Hver torsdag klokka 13-15 kan du besøke eller kontakte flere kontorer, tjenester og organisasjoner for å få hjelp med det du lurer på – uten avtale på forhånd! Dette er et flott tilbud til hørselshemmede, døve og døvblinde hvor du kan spørre om nesten hva som helst.

Tilbudet er helt gratis. Vi har taushetsplikt, du kan snakke med oss uten at noen får vite hva vi har snakket om.

  • Trenger du hjelp til å få kontakt med NAV, få hjelp til å skrive brev eller få råd om økonomien din?
  • Trenger du rådgivning om arbeid og studier?
  • Trenger du rett og slett noen å snakke med om noe du sliter med?
  • Vanskelige tanker eller angst?
  • Eller noe annet vi kan hjelpe deg med?

Velkommen!

E-post: nbhp@ous-hf.no

Nettside: nbhp.no

Mer kontaktinformasjon med adresse, telefonnumre og hvordan reise til NBHP:

https://nbhp.no/kontakt/