Meny

Rådgivningskontor for hørselshemmede og døvblinde i Bergen

Tjenesten er et lavterskeltilbud, med faste tider hvor man kan komme uten avtale på forhånd, og etter avtale utenom disse tidene. Tjenesten har 1,5 stilling.

Målet med tjenesten er å bidra til at døve, hørselshemmede og kombinert syns- og hørselshemmede skal kunne bruke de samme hjelpe- og tjenestetilbud som andre, mestre utfordringer og fungere i samfunnet.

Hørselshemmede, døvblinde og døve kan få informasjon om rettigheter, både alminnelige rettigheter og spesielle rettigheter, samt hjelp i muntlig og skriftlig kontakt med offentlig og privat hjelpe- og tjenesteapparatet.

Hjelpe- og tjenesteapparatet og familie/nettverk kan be om råd og veiledning.

Rådgivningskontoret samarbeider, gir råd og veiledning i enkeltsaker når bruker ønsker det, og gir ellers generell informasjon om hørselshemming.

Målgruppen

Tegnspråklige døve, hørselshemmede som ikke bruker tegnspråk, døvblinde / kombinert syns- og hørselshemmede og døvblitte / tunghørtblitte.

Offentlig og privat hjelpe- og tjenesteapparat og privat nettverk

Kontaktinfo:

Damsgårdsveien 40-42, 5058 Bergen.

Henvendelse uten avtale på forhånd klokken 10-14 mandag, tirsdag og torsdag.

Ellers etter avtale mellom klokken 7.45 og 15.30 ( til 15 fra 1.4. til 1.10.)

Epost: radgivning.horsel@bergen.kommune.no

Mobiltelefon: 48073824 (samtaler og sms) og 40915816 (sms)

Teksttelefon: 55900848

Facetime: radgivningma@icloud.com og raadgivningeva@icloud.com