Meny

Ressurssenter for hørsel og syn i Trondheim (RHS)

Trondheim kommune har et ressurssenter for hørsel og syn (RHS). RHS er et team med 5 personer med kompetanse innen pedagogikk, miljøarbeid og veiledning. RHS spesialkompetanse er hørsel og syn, tegnspråk og kommunikasjon. RHS holder til på Leütenhaven midt i byen. RHS har åpent tre dager i uka, ellers kan man avtale annet tidspunkt og møtested.

RHS tilbyr:

  • Informasjon om mulige konsekvenser av nedsatt hørsel og/eller syn.
  • Råd/veiledning/tips om hvordan løse utfordringer i hverdagen.
  • Koordinering og tilrettelegging i samarbeid med andre offentlige og private instanser.
  • Veiledning/oppfølging i kontakt med barnehage, skole, arbeidsplass og lignende.
  • Bistand i forhold til nedsatt hørsel og/eller syn for deg eller noen i ditt nettverk.

Målgrupper:

Deg med nedsatt hørsel og/eller syn – uansett alder, livssituasjon og nasjonalitet. Pårørende kan også ta kontakt. Offentlige og private instanser.

Kontaktinfo:

Mandag – onsdag – fredag: kl. 10:00 – 14:00

Tirsdag og torsdag etter avtale.

Adresse: Erling Skakkes gate 40, inngang A fra parkeringsplassen.

Telefon: 952 63 922 (SMS og videosamtale)

Epost: rhs@trondheim.kommune.no

Nettside: trondheim.kommune.no/rhs

Facebook: RHS Ressurssenter for hørsel og syn