Meny

Norges Døveforbunds Ungdom

Norges Døveforbunds Ungdom (NDFU) er et utvalg under Norges Døveforbund med eget styre og egen drift. Målgruppen er døve/hørselshemmede barn og unge i alderen 0-30 år. Videre har NDFU et ansvar for å ivareta tilbud til denne målgruppen. NDFU driver årlige arrangementer, interessepolitisk arbeid og et samarbeid med lokallagene.

Lokallag:

  • Bergen Døves ungdomsklubb – BDUK
  • Oslo Døves ungdomsklubb – PAFF
  • Trondheim Døves ungdomsklubb – TDUK
  • Stavanger Døves ungdomsklubb – SDUK
  • Vestfold Døves ungdomsklubb
  • Ål Døves ungdomsklubb
  • Innlandet Døves ungdomsklubb

Hvem kan være medlem?

Døve og hørselshemmede barn og unge i alder 0 – 30 år.

Kontakt:

Norges Døveforbund, Grensen 9, 0159 Oslo

Sentralbord: 23 31 06 30

Epost: kontakt@ndfu.no 

Nettside: https://ndfu.no

Facebook: https://facebook.com/NDFUngdom