Meny

Norges Døveforbund

Norges Døveforbund (NDF) er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon stiftet 18. mai 1918 på Rødbygget i Trondheim. NDF er også en språkpolitisk organisasjon for tegnspråklige som arbeider for å styrke norsk tegnspråks stilling på alle områder i samfunnet. Målet for organisasjonens virksomhet er å oppnå full deltakelse og likestilling i samfunnet for døve og hørselshemmede.

Døves tidsskrift

Døves Tidsskrift er et medlemsblad for medlemmer av Norges Døveforbund. Bladet kommer ut fem ganger i året med aktuelle saker fra lokalt, nasjonalt og internasjonalt miljø. Bladet kommer ut 3 ganger på våren og 2 ganger på høsten.

Målgruppe

Døve, hørselshemmede, døvblinde, tegnspråklige, deres familie, nettverk og alle andre som er interessert.

Bli medlem

Du kan melde deg inn i Norges Døveforbund på nettsidene (se infoboks). Der kan du også velge hvilken lokallag du vil være medlem av, slik at du kan delta i aktiviteter i den døveforeningen nærmest der du bor.

Bli medlem

https://www.doveforbundet.no/stott-oss/bli-medlem

Kontakt:

Norges Døveforbund, Grensen 9, 0159 Oslo

Sentralbord: 23 31 06 30

Epost: post@doveforbundet.no

https://doveforbundet.no/kontakt