Meny

Akutt behov for tolk

Ved akutt behov for tolk kan du få kontakt med tolketjenesten hele døgnet. Behovet regnes som akutt når det å vente til neste virkedag får urimelig store konsekvenser for deg.

Akutte situasjoner kan oppstå ved for eksempel:

  • sykdom
  • ulykke og skade
  • brann
  • kontakt med politiet

Akuttvakten kan brukes av alle, enten du er døv, døvblind eller hørselshemmet, eller du skal samtale med en som er det. Akuttvakten avgjør sammen med deg om situasjonen er akutt og prøver deretter å skaffe tolk.

Vakttelefonen er betjent når hjelpemiddelsentralene er stengt, samt i helger og helligdager. Ring eller send sms til akuttvakten der du er:

Region Nord:
Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark
95 83 52 01

Region Sør:
Buskerud, Vestfold og Telemark 46 42 28 62

Region Vest:
Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
99 48 18 10

Region Øst:
Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
46 40 77 90