Meny

Akutt behov for tolk

Ved akutt behov for tolk kan du få kontakt med tolketjenesten hele døgnet. Behovet regnes som akutt når det å vente til neste virkedag får urimelig store konsekvenser for deg.

Akutte situasjoner kan oppstå ved for eksempel:

  • sykdom
  • ulykke og skade
  • brann
  • kontakt med politiet

Akuttvakten kan brukes av alle, enten du er døv, døvblind eller hørselshemmet, eller du skal samtale med en som er det. Akuttvakten avgjør sammen med deg om situasjonen er akutt og prøver deretter å skaffe tolk.

Kontakt:

NAV Akuttvakt tolk er nå en nasjonal tjeneste med ett felles telefonnummer for tale, sms og videanrop:

Telefon/SMS/Video:

  • 994 81 810

Tjenesten er døgnåpen og er åpen alle dager i året, også helligdager.