Meny

Rådgivningskontoret for hørselshemmede i Oslo

Vi har god kjennskap til forskjellige tilbud for syn- og hørselshemmede. Tilbudet er gratis, og det er for alle som er bosatt i Oslo. Ansatte har tegnspråkkompetanse.

Vi tilbyr:

  • Informasjon til syn- og hørselshemmede, pårørende og hjelpeapparatet
  • Råd og veiledning om tilbud og rettigheter
  • Hjelp til å skrive søknader
  • Veiledning i bruk av høreapparat
  • Utprøving av tekniske hørselshjelpemidler
  • Hjemmehjelpstjenester for døve og døvblinde
  • Lege for døve på legekontoret Legene på Sinsen
  • Helsesøster for døve
  • Eldresenter for døve og døvblinde
  • Hørsel- og språksenter for førskolebarn

Ta kontakt hvis du ønsker en timeavtale eller mer informasjon

Kontaktinfo:

Telefon: 23 47 85 00

Faks: 23 47 85 01

E-post: radgivningskontoret@hel.oslo.kommune.no

Postadresse:
Postboks 99, Økern, 0509 OSLO

Besøksadresse:
Kabelgaten 2, 0509 OSLO

Teksttelefon: 23 47 85 03

SMS: 911 57 575

Vi holder til i samme hus som NAV Hjelpemiddelsentral. Vi disponerer to parkeringsplasser. Parkeringsbevis får du i resepsjonen.