Meny

Folkeregister

Folkeregisteret er en del av skatteetaten. Det er et offentlig register over alle personer som bor eller har vært bosatt i Norge. Alle som bytter adresse, må melde fra om dette til Folkeregisteret innen åtte dager etter flytting. Dette kan gjøres på nettet. Folkeregisteret har også ansvar for navnendringer og tildeling av fødselsnummer og D-nummer. Hvis man skal gifte seg, må man henvende seg til Folkeregisteret.

Folkeregisteret registrerer opplysninger om blant annet:

  • fødsler, navnevalg, farskap og foreldreansvar
  • flytting
  • endringer i sivilstand
  • dødsfall
  • navneendringer
  • statsborgerskap
  • attester

De som bruker opplysningene fra Folkeregisteret er blant annet skattemyndighetene, politiet, NAV, UDI og flere.

Du kan registrere eller hente informasjon via selvbetjening på Skatteetatens hjemmesider – se infoboks.

Selvbetjening:

Gå inn på skatteetaten.no og velg "Folkeregister"