Meny

Lokalforeninger

Norges Døveforbund har 18 lokallag (døveforeninger) og 1 fylkeslag. Lokalforeningene tilbyr sosiale aktiviteter, arrangerer kurs, tegnspråkkurs og samtalegrupper, driver besøkstjeneste og hjelper medlemmene gjennom opplysningsarbeid. Lokalforeninger rekrutterer brukermedvirkere og driver lokalt påvirkningsarbeid. Noen lokalforeninger driver prosjekter som har fått midler fra Stiftelsen Damm via Norges Døveforbund.

De fleste lokalforeningene har sine egne nettsider og er på sosiale medier som f.eks. Facebook. Se oversikten hos NDF (lenke i infoboks) for å finne lokallaget som er nærmest der du bor. Det finnes også flere lokale foreninger som f.eks idrettsklubber, studentforeninger eller hobbygrupper. Ta kontakt med din lokale forening for å få vite hvilke tilbud som fins der du bor.

Hvem kan være medlem?

Døve, hørselshemmede, døvblinde, tegnspråklige og alle som har interessere for tegnspråk.

Oversikt over lokallag i NDF: NDF lokallag